project gestuurd onderwijs met open source projecten ?

27 januari 2007

Zoiets gaat op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen plaatsvinden, aldus Informatica docent Rody Middelkoop, die regelmatig verslag zal doen op livre.nl

Advertenties

Second Life now open source

26 januari 2007

For all you Web 2.0 and open source fans, Second Life annouces they are going open source. Someone feeling like building a Second Life demo for the University of Twente? [big grin].


TSR: het kan nog beter!

24 januari 2007

Twente Student Review (TSR) is onlangs gelanceerd. Rector magnificus Henk Zijm nam het eerste exemplaar van het blad in ontvangst van dit nieuwe wetenschappelijke tijdschrift. UT-studenten schrijven in het Engelstalige blad over onderzoek dat zij in het kader van hun studie aan de UT hebben verricht.
Het blad ziet er bijzonder aantrekkelijk uit! Niets mis mee. Er staan ook goede artikelen in. Het Engels is goed verzorgd, mede dankzij een native speaker Engels die als eindredacteur fungeert. Het is natuurlijk zeer prijzenswaardig dat studenten dit helemaal zelf hebben opgezet en uitgewerkt. Ik vind het een mooi initiatief van de betrokken studenten.
Wat ik echter heel jammer vind, is dat
er geen online versie is van de artikelen of het blad (zelfs geen PDF); dit vind ik bijzonder vreemd in dit internet-tijdperk. Gelukkig is wel de license-to-publish van SURF en JISC als uitgangspunt genomen voor de auteursrechten etc.
Laat ik afsluiten met twee suggesties voor TSR: maak van je blad een open access journal en zorg voor aansluiting bij SURFShare. Dan doe je echt mee aan vernieuwend gebruik van ICT. Trouwens: Henk Zijm is voorzitter van het platform bij SURF (ICT en onderzoek) waar SURFshare onder valt, dus dat moet toch lukken?!


TU Delft ondertekent Open Manifest

23 januari 2007

In het bericht hoofdstad ondertekent Manifest van de Open Overheidsorganisaties staan onder de lijst gemeenten (samen goed voor ongeveer 3 miljoen inwoners. Inclusief Enschede, waar de Universiteit Twente gevestigd is) nu ook andere organisaties (vandaar dat het sinds kort niet meer “Manifest van de Open Gemeenten” heet).

Opvallendste in dat rijtje ‘andere organisaties’ is TU Delft, 3TU partner van de Universiteit Twente


Stichting SURF wil open onderzoeksresultaten in EU; petitie

18 januari 2007

Hoewel het onderwerp na een studie in opdracht van de Europese Commissie wel op de agenda staat, wordt er naar mening van sommige partijen nog te weinig echte actie ondernomen om onderzoeksresultaten sneller vrij toegankelijk te maken. Zie livre.nl over de petitie


Nog steeds last van koudwatervrees!

18 januari 2007

Gabor Nyers (werkzaam bij Unisys) publiceerde vandaag een column over de volgende revolutie wat betreft opensource. Het lezen waard!
Een citaat: “De grootste economische bijdrage van open source is het eenvoudig en goedkoop toegankelijk maken van hoogwaardige technologie voor de minder kapitaalkrachtige IT consumenten, namelijk charitatieve instellingen, onderwijs, bedrijven uit het MKB segment en zelfs individuen. Het is curieus dat organisaties met grote IT bestedingen, daar wat kostenbesparingen betreft de grootste winsten zijn te behalen,
relatief weinig interesse in het gebruik van open source producten hebben getoond.”


(afbraak-)innovatiebeleid (voor de universiteit)

15 januari 2007

Op livre.nl staat een artikel over hoe het beleid van Balkenende, zijn regering, en zijn innovatieplatform niet gunstig voor de innovatie in Nederland en ook zeker binnen haar universiteiten was en nog is. In hoe het volgens het verhaal wel zou moeten, lees ik tussen de regels o.a. mijn “management is (ook) bijsturen van enthousiasme”. Misschien kan Den Haag nog wat ideeën putten uit pro-growth progressive van Gene Sperling (ooit adviseur van president Clinton).