Christmas Card 2007

22 december 2007
Christmas Card 2007

Christmas Card 2007,
Foto gemaakt door wytze.

Ik wens de lezers van dit weblog het allerbeste voor 2008! Ik ga in 2008 een nieuw avontuur aan: een eigen bedrijf! Maar niet getreurd: ik blijf schrijven voor dit weblog.


Vista gaat er komen….

18 december 2007

We kijken niet of we Windows Vista willen uitrollen op de UT, maar we kijken naar het hoe….  ICTS heeft vorige week een bericht geplaatst op haar website (die nog steeds geen RSS heeft, ITBE had die wel, geloof ik).
Zie Vista op de UT

Uiteraard volgt het ICT-Servicecentrum de ontwikkelingen op het gebied van Vista nauwlettend. Er is een projectteam samengesteld dat onderzoekt hoe Vista op de UT uitgerold kan worden.


[English] ccLearn and Google

11 december 2007

ccLearn was ‘publicly’ launched during the Sakai conference in Amsterdam in June of this year (picture of Hal Abelson). ccLearn has made some interesting progress. ccLearn is partnering with Google to create a so-called “Web-scale open education search”. Please check it out at:

Open Education Search — ccLearn

Institutions have done amazing work creating and publishing OERs on the web, but the infrastructure to fully realize the value of these investments is still at the Web 1.0 level. Web-scale open education search is a component of taking the OER ecosystem to the next level, as well as a driver for interoperability and standards across OER implementations. (..) the goal is to increase the visibility and traffic to all specialized
OER repositories. There will always be a need for repositories that
focus on specific subsets of OER or allow for interaction with OER in
specialized ways. Our belief is that web-scale search will enable a
quantum leap in the awareness and utilization of OER by directing
interested users to existing sites more successfully.


Open standaarden: beleid op de UT?

10 december 2007

Afgelopen weken is er een interessante email-discussie geweest tussen een aantal personen over het beleid (of het ontbreken ervan) van de UT op het gebied van open standaarden en open source. We gaan deze discussie hier, in het openbaar, voortzetten! Pieter Vernooij is daartoe toegevoegd als nieuwe auteur van dit weblog.

We zullen vooral verkennen wat het nu precies betekent dat de (semi-)overheid vanaf maart 2008 (dat is al heel snel!!!) verplicht is om open standaarden te gebruiken. Staatssecretaris Heemskerk heeft daartoe recent een actieplan “Nederland Open in Verbinding” gepubliceerd. De vaste kamercommissie Economische Zaken vergadert hier woensdag aanstaande over.


Sakai op Livre (opnieuw)

10 december 2007

Alan Berg van de Universiteit van Amsterdam was op de laatste Sakai conferentie (hij wel!). Hij schreef een mooi stuk over Sakai op Livre, getiteld Open source LMS Sakai gedijt goed aan de UvA:

De afgelopen week (van 4 tot en met 6 december) werd in de Amerikaanse stad Newport Beach de ‘8th Sakai Conference’ gehouden, een conferentie over de open source digitale leeromgeving Sakai. Een van de deelnemers was Alan Berg*, senior developer en ‘fulltime probleemoplosser’ binnen de Onderwijs- & Onderzoek Dienstengroep (ODG) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In onderstaand artikel beschrijft hij de aard van Sakai, de relatie tussen Sakai en de UvA en houdt hij een rondgang langs een aantal betrokkenen.


Microsoft is weer bezig met FUD

6 december 2007

(Fear, Uncertainty and Doubt =) FUD verspreiden. Daar is Microsoft heel goed in. Maandag geven ze een persconferentie…. Lees de klaagzang op Webwereld | Microsoft ziek van actieplan open standaarden

Het actieplan open standaarden maakt ondernemerschap lastiger, vindt Microsoft. Het bedrijf is verbolgen over de vooringenomen keuze tegen Microsoft standaarden.

Powered by ScribeFire.


Waarom open source in het onderwijs thuis hoort

4 december 2007

Het weblog van Pierre Gorissen wordt goed gelezen in onze ‘contreien’. En ook zijn EduKast wordt goed beluisterd. Maar lees ook eens de reactie van Catharina Bethlehem, zelfstandig ondernemer en voorstander van open standaarden. Zie Gezeur over open source software | Kletskous

Pierre Gorrissen bekritiseerd in deze podcast de brief van Jan Stedehouder aan de NMA en de reacties daarop. Pierre slaat in de podcast de plank naar mijn mening behoorlijk mis.

Catharina slaat de spijker op zijn kop, vind ik, als ze stelt dat

Gesloten source software berust op een omgekeerde visie dan vrije software. Gesloten source software leert mensen dat het niet toegestaan is om software te delen en te verspreiden. Vrije software leert het omgekeerde en is gericht op het onvoorwaardelijk delen van kennis, gelijke kansen, samenwerking, zelf-ontplooiing, kritische keuzes maken en zelf-beschikking. Ook vanuit dat perspectief zou een onderwijs instelling in ieder geval vrije software onder de aandacht moeten brengen en minimaal als alternatief moeten aanbieden.