Open brief over ELO aan de UT

29 maart 2008

Update 10 april (0.37 uur): een week te laat geplaatst(?), maar de Open brief staat in het UT-nieuws.
Update 9 april (18.52 uur): Forum Daedalus, studievereniging Industrieel ontwerpen.
Update 2 april (12.45 uur): Het bericht is ook opgepikt door een ELO beheerder van TU Delft, Holland Open, Open Nieuws en vanzelfsprekend het“Onderwijs op de UT” weblog.
Update 1 april (12.14 uur): Ook is er discussie bij Ureka , en discussie op de nieuwsgroepen.
Update 31 maart (16.17 uur): de open brief staat inmiddels ook op het weblog van Inter-Actief, met een korte toelichting.
Update 31 maart (11.45 uur): dit bericht is inmiddels opgepikt door Livre, waar ook wordt gediscussieerd.

Afgelopen vrijdag is er aan Kees van Ast (CvB-lid van de Universiteit Twente) een open brief aangeboden, waarin een aantal serieuze zorgen worden geuit omtrent het keuzeproces voor een nieuwe Electronische Leeromgeving. Deze brief is aangeboden namens alle studieverenigingen (dus namens alle studenten!) en Studenten Net Twente (SNT). Helaas is deze brief niet te vinden op de websites van Inter-Actief of SNT, of andere studieverenigingen.

Vandaar hier te verkrijgen: Open brief aan Van Ast

Advertenties

suggestie: (un)management strategie voor ELO

28 maart 2008

Waar kun je als een van de vele slimme en eigenwijze gebruikers, ‘het’ of ‘jouw’ systeem, makkelijker tot het alleen door jou (en niet die van een management) te bepalen niveau van minimale bruikbaarheid aanpassen?
Waar is de grootste hoeveelheid nuttige informatie waaraan je op allerlei manieren wilt koppelen (eindelijk veel meer dan het traditionele ‘hyperlink papier’ web en handmatig clicken)
Waar kun je heel snel nieuwe technische mogelijkheden doorvoeren?
precies

Maar waar kan je informatie die niet voor de hele wereld bedoeld is beter niet opslaan?
oh ja

dus?
gesloten (dus per definitie beperkte) ELO-componenten combineren met (de flexibele kracht van) het open web.
Dan nog een blog/wiki/whatever voor gebruikers om dingen te kunnen afkraken/prijzen/aanpassen waarin verantwoordelijke ontwikkelaars/beheerders/management actief meedoen.
Op alle niveau’s is de UT toch zeer te spreken over (studenten) activisme?
Ook op dit aspect daar ruimte voor bieden zal op z’n minst het onmisbare draagvlak creeren en wanneer goed ge(un)managed de creatieve UT mensen ook nog eens tot open …* ontwikkeling brengen.

*: open innovatie, open standaard, open content of open source? Die lopen vaak toch in elkaar over. Open profilering van de UT? Wel heel ondernemend en technisch en multi-disciplinair.


flinke discussie over nieuwe ELO

24 maart 2008

In de UT-nieuwsgroep werden flink wat sterke punten genoemd aangaande de op handen zijnde keuze voor een nieuwe ELO, maar vooral het bericht dat wat de UT als voorbeeld ELO ziet laten de docenten en studenten in Eindhoven links liggen. Een typisch voorbeeld van wat er in het filmpje onderaan “rapporten Microsoft Sharepoint plannen UT beschikbaar, wat vind jij?” wordt duidelijk gemaakt.

De discussie over nieuwe profilering UT lijkt z’n beste tijd te hebben gehad. Echter lezen we in het laatste stuk van EWI misschien tussen de regels door dat we de eilandjes meer voor elkaar open moeten zetten? Ik zou zeggen dat open standaarden hierin kunnen helpen.

Een ding is zeker, de discussie over ELO en wat er allemaal nog meer voor grote wijzigingen op ICT gebied zit aan te komen is nog niet klaar.
Zo is mij ter ore gekomen dat er in het eerstvolgende UT-nieuws een door een hele reeks organisaties ondertekende open brief zal staan.


meeste wetenschappelijke data verdwijnt bij publicatie

20 maart 2008

Wederom een fantastisch filmpje van Dr. Peter Murray Rust.

Hij maakt duidelijk dat “open access” vaak weinig meer betekent dan dat je er gratis naar mag kijken. Het daadwerkelijke verdere gebruiken (remix) van de data is vaak niet toegestaan (hij noemt hierin ook expliciet een probleem met de Nederlandse ‘open access’ tot proefschriften).
Veel van de data is vaak zelfs weggegooid, niet (exact) opgenomen in de publicatie, of anders zo goed als zeker in een formaat dat een computer alleen kan afbeelden, maar niet kan lezen.
Omdat je geen koe kan maken van hamburgers, verafschuwt hij PDF, de grote data vernietiger (bijna net zo erg als Powerpoint) en adviseert ie XML voor het opslaan van de data.
Hij laat ook zien dat zijn software (bots) bij wel toegankelijke formaten technische fouten kan opsporen en allerlei handige betekenisvolle koppelingen kan genereren.


This blog now also in ‘english’

20 maart 2008

Google’s automatic translater nowadays gives quite useful output, which is why “english” was added with the links at the side.


Dit weblog in UT-nieuws

19 maart 2008

In het artikel “webloggen” deze week in het UT-nieuws wordt dit blog ook genoemd. Koos Winnips noemt het als een van de blogs waar hij voor schrijft. Alleen jammer dat UT-nieuws on-line geen links of ook maar URLs levert.


onzichtbare open standaarden ?!

17 maart 2008

Voor open standaarden zelf werkt eigendom→merk→marketing niet, waardoor het voor kan komen dat je het regelmatig gebruikt maar er nog nooit van hebt gehoord.
In 2005 heeft op de UT de wereldconferentie over zo’n standaard plaatsgevonden, maar er lijkt hier weinig (zelfs als het gaat om het open web in het algemeen) van te zijn blijven hangen.
Op livre.nl een update over de techniek in “SVG: een cross-platforme veelkunner op de achtergrond” van de hand van ondergetekende.

PS: paper abstract deadline voor SVG Open 2008 is 18 april