Nieuwe schrijvers gevonden?

25 april 2008

IMG_1805 Gisteren waren de auteurs van dit weblog aanwezig op de Mediaclub dag in Enschede. We hebben een aantal interessante thema’s behandeld tijdens onze expert meeting. Zo kwamen er enkele misverstanden over open source naar boven. Je kunt hier de presentatie bekijken in PDF, inclusief aanvullingen vanuit de discussie.
Een misverstand dat naar voren kwam in de discussie was dat je gebruik moet maken van Linux als besturingssysteem als je gebruik wilt maken van open source software. Dit is gelukkig niet zo: OpenOffice.org, maar ook bijvoorbeeld Freemind, Thunderbird en Firefox zijn gewoon beschikbaar voor het Windows besturingssysteem. Dat hebben we in ieder geval duidelijk kunnen maken!

Ons doel voor vandaag was om één of twee nieuwe mede-auteurs voor het weblog te vinden. We zullen zien of we in deze opzet geslaagd zijn….


TU Delft in bestuur OCW Consortium

24 april 2008

Het OCW Consortium is het wereldwijde samenwerkingsverband van universiteiten, die open courseware beschikbaar stellen (oftewel vrij beschikbaar cursusmateriaal). TU Delft loopt in Nederland voorop op dit gebied, samen met de Open Universiteit. Heden is Anka Mulder van de TU Delft gekozen in het bestuur van het OCW Consortium, zo meldt Willem van Valkenburg vanuit China. Wanneer gaat de UT zich aansluiten bij dit initiatief?


Meld je nu aan voor de Mediaclub dag in Enschede!

22 april 2008

Zie op Medialab Enschede 2.0:

Op 24 april 2008 organiseert de stichting Medialab Enschede de Mediaclub dag waarbij het thema ‘Open Source’ centraal staat. Tijdens de Mediaclub dag vinden presentaties en workshops plaats waarin het gebruik van open source centraal staat.


Open Source en e-learning

22 april 2008

Vandaag verscheen een column van mijn hand op livre.nl over open source software en het gebruik ervan in onderwijs. Ik vraag mij af waarom we in het onderwijs nog relatief weinig doen met open source. Ik probeer daarvoor ook enkele verklaringen te geven. Lees het hier.

Wat is jouw mening? Krijgt open source wel een eerlijke kans in het onderwijs?


Overheid schat internetgebruik burgers verkeerd in

10 april 2008

“overheid schat internetgebruik burgers verkeerd in” als titel om een klein nuance verschil duidelijk te maken met het op utwente.nl genoemde “Overheid overschat internetvaardigheden burgers

Een citaat:”Ook is Google voor burgers een belangrijker zoekinstrument dan alle hulpsites die de overheid gemaakt heeft. De onderzoekers bevelen de overheid aan haar sites beter in te richten naar het zoekgedrag van burgers. In het onderwijs en daarbuiten dient men meer aandacht te besteden aan informatievaardigheden en het gebruik van zoeksystemen. Ouderen moeten meer hulp en cursussen krijgen bij de toegang tot computer en internet.”

We kiezen inderdaad al meer onze eigen interface. Zorgen dat de data goed leesbaar is (open standaarden dus, maar ook semantic web technieken) voor computers (zoals Google), maakt het ook beter leesbaar voor de menselijke eindgebruiker. Vooral de oudere eindgebruiker zal ook erg blij zijn dat de tekst dan makkelijker vergroot of voorgelezen kan worden.


antwoord CvB op Open brief ELO

10 april 2008

Het antwoord was wat lastiger te bereiken dan de open brief, de besluitvorming is namelijk niet erg open.
Het formaat waarin was ook niet erg open (hulp on-line: “that’s from back in the fax era, try this for conversion”), maar bij deze het antwoord. Een beetje “Ga maar rustig slapen” in wollige woorden.

update: livre.nl schrijft ook weer over het onderwerp (met discussie aldaar tot gevolg) en merkt iets eigenaardigs op over de datum van het antwoord van CvB


TWOSS op Medialab Enschede dag over open source

9 april 2008

24 april ben je welkom op de Medialab Enschede dag over open source. TWOSS zal ook een onderdeel verzorgen. Hopelijk tot ziens.