Lesboek “Open Source Software en Standaarden” uitgereikt aan staatssecretaris

28 maart 2009

Na eerder free Web Standards Curriculum voor universiteiten is er nu ook het lesboek Open Source Software en Standaarden voor MBO/HBO waarvan de eerste uitgereikt aan staatssecretaris Heemskerk.

Advertenties

Wederom kritiek op UT-onderzoek overheidscommunicatie via het web

28 maart 2009

Hadden we hier eerder al commentaar in “Overheid schat internetgebruik burgers verkeerd in” nu is er op een nieuw onderzoek commentaar te vinden in “Overheidsportals struikelen over indeling” (webwereld.nl).


NOiV op de UT

17 maart 2009

Deze NOiV-er is namelijk deze UT-er


Twee stapjes vooruit, één stapje terug

10 maart 2009

Jan Stedehouder heeft een scherpe analyse over het beleid ten aanzien van open source en open standaarden dat vanuit Den Haag gevoerd wordt: een verhaal van twee stapjes vooruit en één stapje terug. Zie NOiV – De nieuwe kleren van de keizer — Digiplace

Het geheel overziend duikt het beeld op van een actieplan Nederland Open in Verbinding dat stap voor stap is ondermijnd en ontmanteld. Het ontbreekt aan een politieke, bestuurlijke en beleidsmatige ruggengraat, aan daadkracht om het beleid echt in daden om te zetten. De glans is ondertussen wel van het actieplan verdwenen.