Zoekt de UT de aansluiting?

30 juli 2009

Eergisteren las ik dit persbericht, waarin Berkeley het Matterhorn initiatief aankondigde, dat financieel wordt ondersteund door de Mellon Foundation en Hewlett Foundation. Aangenaam verrast dat ook Europese universiteiten hier bij betrokken zijn! Lees meer over Opencast, Opencast

Opencast is an initiative driven by higher education institutions to empower…
/>> institutions to make informed choices about capture, processing, and distribution infrastructure for audio/video.
/>> faculty to teach courses and share knowledge with their students and learners worldwide without technology getting in the way.
/>> students to access and shape media into a more meaningful tool for learning.
/>> everyone to easily find and engage with educational video, audio, and other rich media from instructors and institutions around the world.

Advertenties

Wetenschappelijke gegevens koppelen

13 juli 2009

Onderwijs in Nederland gaat open

13 juli 2009

Onderwijs in Nederland gaat open. NOIV richt daar vanuit de overheid namelijk wat pijlen op.


Meldingen over ICT aanbestedingen

6 juli 2009

Nederland Open in Verbinding (NOiV) heeft een Meldpunt geopend. Hier kun je een melding doen, indien je vindt dat een overheidsinstelling wellicht niet helemaal juist een ICT aanbesteding doet:

” Daarom zal het Meldpunt op basis van meldingen van leveranciers ondermeer reeds gepubliceerde aanbestedingen onderzoeken inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de doelstellingen van het actieplan. In die gevallen waarbij het er de schijn van heeft dat er een bewuste keuze wordt gemaakt voor een “vendor lockin”, waarbij gekozen wordt voor gesloten standaarden of indien het open source leveranciers onmogelijk wordt gemaakt om in te schrijven, zullen wij hier -afhankelijk van de situatie en de melding- nadere vragen over kunnen stellen, nader onderzoek verrichten, doorverwijzen naar het programmabureau of op enige andere wijze proberen de melding onder de aandacht te brengen van de aanbestedende dienst.”


Meer actie vanuit de Tweede Kamer

2 juli 2009

Op WebWereld staat vandaag dat de Tweede Kamer meer snelheid en concrete resultaten wil van het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV).

Hopelijk gaat het werken, en ook het onderwijs zou wel wat meer onder druk kunnen worden gezet.