Open Source en e-learning

22 april 2008

Vandaag verscheen een column van mijn hand op livre.nl over open source software en het gebruik ervan in onderwijs. Ik vraag mij af waarom we in het onderwijs nog relatief weinig doen met open source. Ik probeer daarvoor ook enkele verklaringen te geven. Lees het hier.

Wat is jouw mening? Krijgt open source wel een eerlijke kans in het onderwijs?

Advertenties

Waarom open source in het onderwijs thuis hoort

4 december 2007

Het weblog van Pierre Gorissen wordt goed gelezen in onze ‘contreien’. En ook zijn EduKast wordt goed beluisterd. Maar lees ook eens de reactie van Catharina Bethlehem, zelfstandig ondernemer en voorstander van open standaarden. Zie Gezeur over open source software | Kletskous

Pierre Gorrissen bekritiseerd in deze podcast de brief van Jan Stedehouder aan de NMA en de reacties daarop. Pierre slaat in de podcast de plank naar mijn mening behoorlijk mis.

Catharina slaat de spijker op zijn kop, vind ik, als ze stelt dat

Gesloten source software berust op een omgekeerde visie dan vrije software. Gesloten source software leert mensen dat het niet toegestaan is om software te delen en te verspreiden. Vrije software leert het omgekeerde en is gericht op het onvoorwaardelijk delen van kennis, gelijke kansen, samenwerking, zelf-ontplooiing, kritische keuzes maken en zelf-beschikking. Ook vanuit dat perspectief zou een onderwijs instelling in ieder geval vrije software onder de aandacht moeten brengen en minimaal als alternatief moeten aanbieden.